გადიდება

57785

ორმაგი საკეტი

საკეტი სუვალდური და ცილინდრული გასაღებების კომბინაციით.

ცილინდრული გასაღებით იბლოკება სუვალდურ გასაღებზე დაშვება.