გადიდება

57685

სუვალდურ გასაღებიანი  საკეტი გასაღების პერეკოდირების ფუნქციით