გადიდება

18225

ელექტრო საკეტი, ზემოთ/ქვემოთ ჩამკეტით

18225.25.0

18225.30.0

18225.35.0