გადიდება

OA3S1

OA3S1.12.0.00CL ასტრალ S 40/30 მატ/ლატ 3გას
OA3S1.12.0.00CL. C5 ასტრალ S 40/30 შავი პლასტმასის თავით
OA3S1.17.0.00CL. C5 ასტრალ S 30/50 შავი პლასტმასის თავით