გადიდება

OA310

OA310.12.0.00CL.C5  ასტრალ 40/30 მატ/ლატ 5 გას პლასტ
OA310.12.0. 00 C5  ასტრალ 40/30 მატ/ლატ 5 გას მეტალ
OA310.12.0. 00  ასტრალ 40/30 მატ/ლატ 3გას მეტალ
OA310.12.0. 00CL  ასტრალ 40/30 მატ/ლატ 3 გას პლასტ
OA310.27.0    C5 ასტრალი ოქრო მეტალის გასაღ 30/45
OA310.10.0    C5 ასტრალი ოქრო მეტალის გასაღ 33/33
OA310.33.0.00.CL. C5 ასტრალ 30/55 შავი პლ. თავით