გადიდება

OA312

OA312.29.0    C5 ასტრალ 45/45 ცალყურა