გადიდება

ბრონი

06476,00 რეზბიანი ბრონი ოქრო
06475,00 ფრთიანი ბრონი ოქრო
06475,00,0,64 ფრთიანი ბრონი ტაბაჩნი
06475,00,0,46 ფრთიანი ბრონი შავი
06460,50,0, ნაკლადნოი ბრონი 
06475,00,0,18 ფრთიანი ბრონი  ხრომი