გადიდება

ჩიზას ავტოშვეიცარი

D0415.03.0.97 704 სერიის "ავტოშვეიცარი"  კარი-80 კგ. 85-110 სმ.
D0416.03.0.97 704 სერ.მუხლიანი "ავტოშვეიცარი". კარი-80 კგ. 85-110 სმ.
72111,03,0,97 ავტოშვეიცარი სალასკით 60კგ
60222.60.0 ავტოშვეიცარი/სერია 602, (იატაკში)
D1415.03.0.97 ავტოშვეიცარი  "ზმარტი"
71415.05.0.97 ავტოშვეიცარი  "ზმარტი"  120 კგ.
71416.05.0.97 ავტოშვეიცარი მუხლიანი,ძლიერი."ზმარტ"