გადიდება

ЗВ9-6ЛК

ЗВ9-6ЛК.З/15(КЛП-104)ЛП3.В.В9.У2  ბორდერი მარცხენა 
ЗВ9-6ПК.З/15(КЛП-104)ЛП3.В.В9.У2  ბორდერი მარჯვენა