გადიდება

ЗВ4-31/55

ЗВ4-31/55 РФ34-024/90 У4 რიაზანის 126  ნიკელი
ЗВ4-31/55 РФ34-027/90 У4 რიაზანის 126  მატხრომი 
ЗВ4-31/55.РФ14-016 რიაზანის 126 ოქრო
ЗB4-31/55 PФ14-022 რიაზანის 126  ხრომი