გადიდება

54.795

54.795 D 2 ბაბ საკეტი მარჯვენა 3 გას.
54.795 S 2 ბაბ საკეტი მარცხენა 3 გას.