გადიდება

HP-42

HP-42.0101-S-C-G-R  სახელური ოქროსფერი მარჯვენა
HP-42.0101-S-C-G-L   სახელური ოქროსფერი მარცხენა
HP-42.0101-S-C-CR-L   სახელური ხრომი მარცხენა
HP-42.0101-S-C-CR-R   სახელური ხრომი მარჯვენა
HP-42.0101-S-C-AB-L   სახელური ბრონზა მარცხენა
HP-42.0101-S-C-AB-R  სახელური ბრონზა მარჯვენა
HP-42.0102-S-C-S-L   სახელური მატხრომი მარცხენა
HP-42.0102-S-C-S-R   სახელური მატხრომი მარჯვენა