გადიდება

ფიქსატორი

DS-0013-GM ფიქსატორი მატსარი
DS-0013-S ფიქსატორი სატენი