გადიდება

SC-60-Z SC-70-Z

SC-60-Z-G ცილინდრი 30/30 უბრალო ოქროსფერი
SC-60-Z-NI ცილინდრი 30/30 უბრალო ვერცხლისფერი
SC-70-Z-G ცილინდრი 35/35 უბრალო ოქროსფერი
SC-70-Z-NI ცილინდრი 35/35 უბრალო ვერცხლისფერი