გადიდება

SC-70(30/40)Z

SC-70(30/40)Z-G ცილინდრი 30/40 უბრალო ოქროსფერი
SC-70(30/40)Z-NI ცილინდრი 30/40 უბრალო ვერცხლისფერი
SC-70(30/40)Z-C-G ცილინდრი 30/40 ცალყურა უბრალო ოქროსფერი
SC-70(30/40)Z-C-NI ცილინდრი 30/40 ცალყურა უბრალო ვერცხლისფერი