გადიდება

SC სხვადასხვა ზომის

SC-80-Z-NI უბრალო 40/40 ვერცხლისფერი
SC-80(35/45)-Z-NI უბრალო 35/45 ვერცხლისფერი
SC-90(50/40)-Z-NI უბრალო 50/40 ვერცხლისფერი