გადიდება

SC-M სხვადასხვა ზომის

კოდირებული გასაღებით

SC-M60-Z-G კოდირებული 30/30 ოქრო
SC-M60-Z-NI კოდირებული 30/30 ვერცხლი
SC-M70-Z-G კოდირებული 35/35 ოქრო
SC-M70-Z-NI კოდირებული 35/35 ვერცხლი
SC-M80(35/45)-Z-NI კოდირებული 35/45 ვერცხლი
SC-M85(35/50 PP)-Z-G კოდირებული 35/50 ოქრო
SC-M90(35/55 PP)-Z-G კოდირებული 35/55 ოქრო
SC-M100(35/65 PP)-Z-G კოდირებული 35/65 ოქრო