გადიდება

SC-M70(30/40C)

SC-M70(30/40C)-Z-C-G კოდირებული 30/40 + ყური ოქრო
SC-M70(30/40C)-Z-C-NI კოდირებული 30/40 + ყური ვერცხლი