გადიდება

SC-M70(30/40)

კოდირებული ექსცენტრული ცილინდრი

SC-M70(30/40)Z-G ცილინდრი 30/40 კოდირებული ოქროსფერი
SC-M70(30/40)Z-NI ცილინდრი 30/40 კოდირებული ხრომი