გადიდება

B01103

მედიანა ევოლუცია

B01103.35.03 მედიანა "ევოლუცია" ცილ ოქრო
B01103.35.06 მედიანა "ევოლუცია" ცილ ნიკელი
B01103.50.22 მედიანა "ევოლუცია" ცილ პრ.ბრონზა
B01103.50.23 მედიანა "ევოლუცია"   მატ/ოქრო. 
B01103.50.12 მედიანა "ევოლუცია"   ანტიკო
B01103.50.34 მედიანა "ევოლუცია"  მატ/ქრ. 
B01103.50.03 მედიანა "ევოლუცია" ცილ.  ოქრო. 18 მმ
B01103.50.06 მედიანა "ევოლუცია" ცილ.  ხრომი. 18 მმ