გადიდება

B00860

სიკურეცა 18მმ

B00860.50.06 სიკურეცა ქრომი 18 მმ
B00860.50.02 სიკურეცა  ბრონზა       18 მმ
B00860.50.03 სიკურეცა  ოქრო         18 მმ
B00860.40.03 სიკურეცა  ოქრო       18 მმ
B00860.45.03 სიკურეცა  ოქრო       18 მმ
B00860.50.34 სიკურეცა. მატ/ქრომი. 18 მმ.