გადიდება

B00702

სასრიალო კარის მექანიზმი

B00702.50.02 სასრ.კარის მექ."თუთიყუში". 22მმ. ბრონზა
B00702.50.03 სასრ.კარის მექ."თუთიყუში". 22მმ. ოქრო
B00702.50.06 სასრ.კარის მექ."თუთიყუში". 22მმ.  ქრომი