გადიდება

AKSEL

სიმაღლე x სიგანე x სისქე

120x72x2,5
120x72x2,5
100x72x2,5
100x72x2,5
75x60x2,0
75x60x2,0
120x72x2,5
120x72x2,5
125x75x3,0
125x75x3,0
125x75x3,0
125x75x3,0
125x75x3,0
125x75x3,0