გადიდება

S03-04B №11

კარის ზომა:

სიმაღლე*სიგანე*სისქე (მმ) 2200*958*50

ფოლადის ფურცლის სისქე (მმ) 1,2