გადიდება

INTAKE

MARTINELLI (ITALY)

ეს მოდელი შექმნილია ავტოგიგანტ "ფერარის" დაკვეთით