გადიდება

1700 BK

სიმაღლე 1700მმ

სიგანე 700მმ

სიღრმე 600მმ

წონა 100კგ