გადიდება

N500

ელექტრონული საკეტი ბარათი-გასაღებით

სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფით:

ბარათების ინსტალაცია ხორციელდება ენკოდერის გარეშე, უშუალოდ საკეტზე.

არ საჭიროებს ლიცენზიების შეძენას და მათ ყოველწლიურ განახლებას.

ნებისმიერ დროს შესაძლებელია ახალი ბარათების ინსტალაცია ან ძველი ბარათების მეხსიერებიდან წაშლა.