გადიდება

ენერგოსეივერი

ენერგოსეივერი

ფართოდ გამოიყენება ელექტროენერგიის დაზოგვის მიზნით.

სასტუმროს ნომერში შესული სტუმარი ენერგოსეივერში ათავსებს კარის გასაღებ ბარათს. ამის შემდეგ გააქტიურდება ნომრის ელექტრო მომარაგება.

ნომრიდან გასვლისას სტუმარს თან მიაქვს გასაღები-ბარათი. რამდენიმე წამში ნომერს შეუწყდება დენის მიწოდება.