გადიდება

530/ACH

სიმაღლე 220მმ

სიგანე 350მმ

სიღრმე 300მმ